#vremuribune

#vremuribune

34. Igor Talmazan

Anul nașterii: 1981

Locul actual de trai: satul Mereni, raionul Anenii Noi

Funcția actuală în partid: Membru PAS

Funcția și locul de muncă actual: Şeful Cabinetului Preşedintelui Fracţiunii parlamentare PAS, Parlamentului Republicii Moldova

Experiența profesională:

 • 2019 – prezent – Șeful Cabinetului Preşedintelui Fracţiunii parlamentare PAS în cadrul Parlamentului Republicii Moldova
 • 2019 – 2019 – Șeful Corpului de Control al Prim-ministrului Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova
  2017 – 2019 – Avocat, B.A.A. „Protect Lex”
  2016 – 2017 – Viceministru, Ministerul Mediului al Republicii Moldova
  2015 – 2016 – Șeful Inspectoratului Ecologic de Stat al Republicii Moldova
  2015 – 2016 – Consilier în cadrul Consiliului municipal Chişinău, membru al Comisiei juridice, pentru ordine publică și activitatea administrației publice locale
  2013 – 2015 – Avocat, B.A.A. „Savva şi Partenerii”
  2014 – 2015 – Avocat stagiar, B.A.A. „Savva şi Partenerii”
  2011 – 2015 – Consilier în cadrul Consiliului local Mereni, raionul Anenii Noi
  Preşedinte al Comisiei pentru ordine publică, relații externe și domenii speciale
  2011 – 2015 – Consilier în cadrul Consiliului raional Anenii Noi
  Preşedinte al Comisiei juridice, ordine publică şi acces la informaţi
  2010 – 2011 – Director, S.A. „Drumuri Anenii Noi”
  2006 – 2011 – Consultant juridic, liber profesionist în cadrul mai multor proiecte conexe reformei administraţiei publice centrale şi reformei reglementării de către stat a activităţii de întreprinzător, USAID Moldova; BIZPRO Moldova şi UNDP Moldova
  2003 – 2006 – Consultant, Șef-adjunct al Direcţiei principale expertiză juridică a Camerei de Licenţiere din Republica Moldova

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, studii de licență în Drept, specializarea Drept Public

 

Facebook