#времясозидания

#времясозидания

Время созидания для предпринимателей

11 июля мы начинаем время созидания для предпринимателей. Республика Молдова нуждается в сильной экономике, обеспечивающей людям хорошо оплачиваемые рабочие места. Время созидания для предпринимателей означает четкие, стабильные законы, применимые одинаково и справедливо. Время созидания – это государство и чиновники, которые помогают развитию и росту бизнеса, а не вставляют палки в колеса. Время созидания означает избавление от экспортных монополий и контрабандных схем, которые «душат» местных производителей. Время созидания означает правильное применение закона в судебных инстанциях и справедливый доступ к договорам с государством. Время созидания – это государственные инвестиции в инфраструктуру и создание условий для повышения конкурентоспособности местных товаров.


Правительство Санду остановило контрабанду и коррупционные схемы и начало очищать государственные учреждения, предоставляя возможность предпринимателям работать. Майя Санду и команда PAS настаивали еще в марте, с начала пандемии, на решениях для нынешнего экономического кризиса, в том числе на субсидировании зарплат, отсрочке платежей по кредитам и гарантировании кредитов. Партия Действие и Солидарность продолжит работать над значительным снижением стоимости ведения бизнеса и рисков, связанных с вмешательством государственных учреждений. В частности, мы будем уделять приоритетное внимание следующим направлениям:


  1. Vom curăța justiția și instituțiile statului ca ele să lucreze pentru oameni și interesul public, nu împotriva lor. Vom insista pe reguli și impozite mai puține, previzibile, consultate cu mediul de afaceri și respectate în mod egal de toți, în condiții de concurență adevărată.
  2. Vom opri controalele abuzive care hărțuiesc antreprenorii. Vom dispune efectuarea controalelor totale nu mai des decât o dată la 3 ani și vom adopta reguli clare și exhaustive pentru controale repetate. Majoritatea controalelor vor fi consultative, iar amenzile vor putea fi aplicate doar după avertizarea prealabilă.
  3. Vom schimba total sistemul de facturi prin acceptarea cecurilor de casă și control, a bonurilor fiscale în calitate de documente care confirmă cheltuielile și acceptarea facturilor scanate și trimise electronic ca dovadă contabilă.
  4. Vom asigura acces la surse diversificate de finanțare prin extinderea drepturilor și protejarea debitorilor în sistemul bancar și de micro-finanțare. Vom mobiliza resurse europene pentru Fondul de Antreprenoriat și Creștere Economică – un fond local de investiții care să ofere diverse tipuri de finanțare pentru creșterea întreprinderilor mici și mijlocii, în special a întreprinderilor noi.
  5. Vom reexamina în ansamblu sistemul facilităților fiscale și vamale și vom elabora un mecanism care să prioritizeze creșterea afacerilor mici și crearea locurilor de muncă. De exemplu, vom introduce cota 0% la impozitul pe venitul reinvestit pentru întreprinderile cu până la 10 angajați, vom oferi stimulente pentru tranzacții electronice și vom orienta suportul statului pentru sectoare cu valoare adăugată înaltă.
  6. Vom implementa reforme în educație, în special, în învățământul profesional tehnic și superior pentru a ridica nivelul de calificare a forței de muncă.

11 июля голосуем за PAS!

Наступает время созидания


Поделиться